Dialoog

‘Dingen bij de bron aanpakken kun je alleen maar doen door echt te luisteren naar wat er speelt. Dat houdt ook in: voorbij de woorden luisteren, stilstaan bij wat er niet wordt gezegd en dialoog voeren waarin alle perspectieven gelijkwaardig zijn. Als je een vraagstuk bij de bron niet goed definieert, zullen de stappen die volgen het steeds net níet zijn’, dat zegt Laurentien van Oranje.

‘Het vraagt wel om een principiële bescheidenheid om toe te geven dat je niet het hele beeld van de werkelijkheid hebt.’

Laurentien van Oranje