“Een nieuw evenwicht” (happinez)

Journalist, schrijver en inspirator Roek Lips ondervroeg denkers, kunstenaars, leiders en wetenschappers op zoek naar houvast en inspiratie.

Wat was je drijfveer om in gesprek te gaan met zoveel mensen?

“Onbehagen. Het gevoel dat je weet dat het anders moet en dan toch doorgaat, in het groot en klein: de relatie met onszelf en de mensen om ons heen, het economische systeem en klimaat. Is er eerst een crisis nodig of kan het anders? Hoe gaan we om met de vrijheden die we hebben gekregen? We moeten op zoek naar een nieuw evenwicht.”

Kun je een voorbeeld geven van een inzicht?

“Cabaretier Claudia de Breij en CEO Wiebe Draijer spraken over de kunst van echt authentiek in het leven staan en het belang van ‘stoppen met doen alsof’. Deze tijd vraagt van ons dat we eerlijk naar onszelf kijken. Je niet groter voordoen dan je bent. Wat je voelt, denkt en hoe je handelt moet een geheel zijn.’

‘Wie kies je om te zijn’ is de titel van je boek. Wie kies jij ervoor om te zijn?

“Ik ben steeds meer gaan inzien dat ‘wie ik ben’ een proces is dat in ontwikkeling is. We worden niet geboren met identiteit, maar veranderen voortdurend. We hebben het vermogen om te breken met gewoontes, ook al lijkt het soms onmogelijk om uit die benauwde cirkels te stappen. Elke keuze begint met het niet vanzelfsprekend aannemen van hoe we ons leven hebben ingericht. In deze fase van mijn leven kies ik ervoor om daarover met veel mensen in gesprek te gaan.”

‘Wie kies je om te zijn’, Roek Lips, Ambo Anthos, € 22,99.