Grenzen

Als eerste Nederlandse vrouw beklom Katja Staartjes de top van de Mount Everest. Welke inzichten heeft ze opgedaan en hebben haar geholpen om de top te bereiken? ‘Daar is natuurlijk tijd voor nodig en in het klimmen geldt: doseren, geduld hebben en heel goed naar je grenzen kijken.’ Volgens Katja eigenschappen die voor iedereen steeds belangrijker worden in een samenleving waarin we 24-uur per dag aanstaan. Wat kunnen we van haar ervaringen leren om onze doelen in het dagelijks leven te bereiken?

‘Daar is natuurlijk tijd voor nodig en in het klimmen geldt: doseren, geduld hebben en heel goed naar je grenzen kijken.’

Katja Staartjes