KRO-NCRV De verwondering

Roek Lips: “Ik leerde de dood van mijn zoon te aanvaarden”.

In De verwondering ontvangt Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. In de nieuwste aflevering vertelt Roek Lips openhartig over de dood van zijn zoon Job.

Ruim tien jaar geleden verdween Job, de achttienjarige zoon van Roek Lips, in zee aan de Spaanse kust. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Het drukke leven van vader en omroepbaas Lips kwam plotseling tot stilstand.

Na een periode van intense rouw leerde Lips om de dood van zijn zoon te aanvaarden, hoe moeilijk dat ook is. Het Bijbelboek Job – waarin de hoofdfiguur op de proef wordt gesteld door God – hielp daarbij. Het verhaal van de Bijbelse Job gaat over het aanvaarden van de rampen die je in het leven kunnen overkomen.
Annemiek Schrijver en Roek Lips
Roek Lips

“Zowel het leven als de dood zijn ons gegeven”, vertelt Lips aan Annemiek. “Uiteindelijk gaat het erom voor beide de dankbaarheid te kunnen voelen.” Zelfs in zijn diepste wanhoop is er toch altijd iets dat hem draagt, zo heeft Lips ervaren.

De dood van Job zette Lips op een ander spoor in zijn carrière. Lips is geen omroepbaas meer. Nu voert hij voor zijn platform ‘Nieuwe Leiders’ gesprekken met allerlei bestuurders, wetenschappers en kunstenaars over de zin van het leven, en over het bouwen aan een nieuwe wereld.


De inspiratietekst van Roek Lips

Er is een rivier die nu heel snel stroomt. Hij is zo groot en snel,
dat er mensen zijn die bang zullen zijn. Zij zullen zich aan de oever proberen vast te klampen, maar ze worden uit elkaar gescheurd en zullen veel lijden.
Weet dat de rivier zijn bestemming heeft. De ouderen zeggen dat we de oever moeten loslaten, onszelf naar het midden van de rivier moeten duwen,
ons hoofd boven water houden. En ik zeg, kijk wie er bij je is en vier feest.
Op dit moment in de geschiedenis, moeten we niets persoonlijk nemen,
en het minst onszelf, want op het moment dat we dat doen,
komt onze spirituele groei en reis tot stilstand.
De tijd van de eenzame wolf is voorbij. Kom bij elkaar.
Verban het woord worsteling uit jouw houding en woordenschat.
Alles wat we nu doen moet gedaan worden op een heilige manier en in plechtigheid.
Wij zijn degenen waarop we gewacht hebben.

Stamhoofd Hopi indianen Oraibi, Arizona


KRO-NCRV De vewondering 30 okt. 2022