Conflict

Mediator, rechter en raadsheer-plaatsvervangend bij de Centrale Raad van Beroep Shirine Reichert (1970) benoemt als mediator pijnlijke thema’s, maar ze luistert ook naar wat er níet wordt gezegd. “Vaak kom je erachter dat de essentie van veel conflicten is dat de basisbehoeften van mensen geschonden zijn: ze voelen zich niet gezien, niet erkend of afgewezen.”

“Een voorwaarde om goed samen te leven met andere mensen is dat je nieuwsgierig blijft en je eigen interpretaties blijft toetsen.”

Shirine Reichert