Vooruitgang

Jan Terlouw (’31) Nederlands schrijver, politicus en natuurkundige en toont al jaren grote betrokkenheid bij het maatschappelijke debat.

Ondanks veel positieve kanten heeft vooruitgang ook een keerzijde. Het vraagt om heel verantwoordelijk handelen en dat is wat anders dan de pragmatische houding: de techniek lost onze problemen wel op.  Zijn we ons daar voldoende van bewust? En wie of wat stopt ons als we de verkeerde besluiten nemen?

Vooruitgang, daar moet je toch voorzichtig mee zijn.

Jan Terlouw