Zien

Edy Korthals Altes (1924) is econoom en was ambassadeur ten tijde van de koude oorlog. In 1986 besloot hij onverwacht te stoppen met zijn werk bij de diplomatieke dienst van Nederland en zich te gaan inzetten voor Nederlandse en internationale organisaties op het gebied van ontwapening en vredesbevordering.

Voor mij is Edy een goed voorbeeld van iemand die bewust heeft gekozen voor een omwenteling in zijn leven. Hij schreef daarna verschillende boeken. In 2017 verschenen zijn memoires getiteld ‘Van havik tot vredesduif.’

In de afgelopen jaren nam zijn gezichtsvermogen in snel tempo af. Op het moment dat ik hem de eerste keer ontmoette was hij vrijwel helemaal blind. Bij de tweede ontmoeting ging cameraman Christiaan Grammer met mij mee.

Het gaat om relaties, niet om het aantal nullen achter je naam.

Edy Korthals Altes