Veerkracht

‘Ik weet dat het niet alleen maar over mij gaat.’ Dat zegt Akwasi, rapper, acteur en schrijver. ‘Het gaat om een bepaalde nieuwe wereld, maar het gaat ook om een bepaald kantelpunt dat in gang is gezet. Het gaat heel veel mensen aan. En daarvoor is veerkracht nodig.’

Nieuwe Leiders weten: veerkracht is een antwoord op polarisatie.

‘daarvoor is veerkracht nodig.’

Akwasi