De wereld dat ben jij

Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd (zesde druk)

Openhartige en diepzinnige interviews die uitdagen tot reflectie over de grote en kleine vragen van onze tijd

Waarom leren we zo weinig van de geschiedenis? Wat is er nodig om vertrouwen te herwinnen? Wat kunnen we leren van de natuur? Wat betekent het om toekomstbestendig te zijn? Wat is ons oriëntatiepunt? Wat is de rol van moraliteit? Wat kunnen we doen om effectiever te worden in wat we willen bereiken? Kunnen mensen fundamenteel veranderen?

Hoe verhouden we ons tot elkaar en onze omgeving in een tijd dat niets meer vanzelfsprekend is? In De wereld dat ben jij gaat Roek Lips (opnieuw) in gesprek met wetenschappers, kunstenaars en mensen met een bijzonder levensverhaal, op zoek naar inzichten en houvast. Aan het woord komen Laurentien van Oranje, Jeroen Dijsselbloem, Ans Markus, Marjolein Moorman, Patrick van Veen, Kauthar Bouchallikht, Gerdi Verbeet, Jaap Winter, Geert Teisman, André Wierdsma, Derk Loorbach, Ted Musaph-Andriesse, Dirk De Wachter, Paul van Tongeren en vele anderen.

Voor iedereen die zelfkennis, inspiratie en reflectie op de vraagstukken van onze tijd nastreeft

Roek Lips (1961) is een veelzijdig persoon: journalist, schrijver, mentor, spreker, adviseur, bestuurder en film- en theatermaker. Toen in 2011 zijn achttienjarige zoon Job onverwacht overleed koos hij ervoor zijn leven een andere wending te geven. Gefascineerd door de vraag ‘wat werkelijk van waarde is’ besloot hij opgedane inzichten met zo veel mogelijk mensen te delen. Hij publiceerde onder meer Ben ik in Beeld, Het boek Job en Droom en daad. De gesprekken die hij voerde voor Wie kies je om te zijn, dat in 2021 verscheen,vormden de basis voor een serie in Trouw, het online platform Nieuwe Leiders en een gelijknamige theatershow.


Boek - De wereld dat ben jij - Roek Lips
Boek - De wereld dat ben jij - Roek Lips

Je kunt met iemand in gesprek treden om je gelijk te bewijzen, maar ook – zoals Roek Lips – om antwoorden te vinden op vragen waarop niemand het antwoord weet. Dat is vele malen interessanter.

Paul Verhaeghe

Over Wie kies je om te zijn

Al met al een inspirerende bundel. Voor het goede gesprek over alle levensvragen, die actueel zijn sinds Socrates – en dit tot in eeuwigheid.

Gijsbert van Es, NRC