Succesvolle Leiders, magazine voor sportieve leiders.

Slide 3


Spiritueel Leiderschap

27/04/2011


Drie lezingen over Spiritueel Leiderschap
Er is een grote maatschappelijke vraag naar leiderschap dat integer, authentiek, verbindend en bezielend is. Deze vraag speelt in alle sectoren die onze samenleving vorm geven. Of het nu gaat om de overheid, het bedrijfsleven, de zorg of het onderwijs, overal komen we vergelijkbare vragen tegen: Waartoe bestaan we? Welke waarden willen we realiseren? Wat is de richting waarin we ons ontwikkelen? Wat is de bijdrage die de maatschappij van ons vraagt? Hoe gaan we om met onze mensen? Deze vragen klinken overal. Ze behoren toe aan alle medewerkers van organisaties, maar vooral aan hen die leiding geven. Leidinggevenden zijn de voorgangers in het stellen van deze vragen. Om nieuwe sporen aan te reiken op het thema spiritueel leiderschap zal Anselm GrĂ¼n op 10 en 11 juni a.s. een drietal lezingen verzorgen over spiritualiteit en leiderschap, voor leidinggevenden in resp. overheidsfuncties, bedrijfsleven en de zorgsector. In deze lezingen zal hij deze gedachten over spiritualiteit en leiderschap verder uitwerken en toepassen op concrete vragen in drie genoemde sectoren.


Voor meer info: www.anselmgrun.net


Naar de homepage | Naar het archief